Διαγωνισμός Πρόσληψης ΕΠΟΠ στο ΠΝ-Διεξαγωγή Προκαταρκτικών Εξετάσεων

Διαγωνισμός Πρόσληψης ΕΠΟΠ στο ΠΝ-Διεξαγωγή Προκαταρκτικών Εξετάσεων

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του διαγωνισμού πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ στο ΠΝ, ως Προκήρυξη Φ. 424/4/310363/Σ.142/22 Μαρ 21/ΥΕΘΑ (ΦΕΚ ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 11), από τη Δευτέρα 11 έως το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 θα διεξαχθούν προκαταρκτικές εξετάσεις (ψυχοτεχνικές, υγειονομικές, αθλητικές), προς επιλογή των πρώτων στη μοριοδότηση Κατάλληλων Υποψηφίων, για πλήρωση 36 κενών θέσεων του εν λόγω διαγωνισμού, στις ειδικότητες/εξειδικεύσεις Τ/ΜΗΧ, ΗΛ, ΔΙΑΧ/ΛΟΓ, ΔΙΑΧ/ΥΛ, ΕΕ/Π/Λ/ΚΥΑΜ, ΕΕ/ΠΕΣ, ΕΣΧ και ΗΝ/ΥΔ. Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση των Υποψηφίων έχει γίνει βάσει της απόλυτης σειράς μοριοδότησής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι Κατάλληλοι Υποψήφιοι στις εν λόγω αναφερόμενες ειδικότητες/εξειδικεύσεις, παρακαλούνται όπως ενημερωθούν μέσω προσωποποιημένης πληροφόρησης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ιστοσελίδα epop.hellenicnavy.gr, προκειμένου ενημερωθούν για το εάν προσκαλούνται να συμμετάσχουν στις εν λόγω προκαταρκτικές εξετάσεις.

Για να δείτε τις οδηγίες προς τους Υποψηφίους ΕΠΟΠ κατά την προσέλευση τους στις επιτροπές πατήστε εδώ.

Σχετικά Άρθρα