Δραστηριότητες, Ασκήσεις, Συνεκπαιδεύσεις Δεκέμβριος 2021