Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Project Management in Support of CSDP Missions and Operations

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Project Management in Support of CSDP Missions and Operations

Από τη Δευτέρα 22 έως την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 η Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), σε συνεργασία με το διεθνές τμήμα εκπαίδευσης της Αστυνομίας του Γερμανικού Κρατιδίου της Ρηνανίας & Βεστφαλίας (LAFP NRW) και υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (European Security and Defence College – ESDC), διοργάνωσε το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Project Management (PM2) in support of CSDP Missions and Operations.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί:

  • Στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, και εντάσσεται στον ευρύτερο προγραμματισμό εκπαιδεύσεων του ΓΕΕΘΑ που λαμβάνουν χώρα σε συνεργασία με το ESDC, στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών συνεργασιών της Χώρας μας με κράτη – μέλη της ΕΕ καθώς και με τρίτες χώρες.
  • Στην κάλυψη των αναγκών των αποστολών CSDP, όπως προκύπτουν από τις ετήσιες αναφορές διδαγμάτων τους (lessons learned), με την ενσωμάτωση σε αυτές οργανικών ομάδων Διαχείρισης Έργου (Project Cells), για την επαύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους με την χρήση του ευρέως αναγνωρισμένου μεθοδολογικού πλαισίου του «Project Management».

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες κατοχύρωσαν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες πιστοποιήθηκαν από το Δίπλωμα που τους απονεμήθηκε με την υπογραφή του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κ. Josep Borrell Fontelles.

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 18 εκπαιδευόμενοι από την Ελλάδα, το Βέλγιο, την Γαλλία, την Δανία, την Ισπανία, το Ιράκ, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Τσεχία, εκ των οποίων 8 προερχόμενοι από Ένοπλες Δυνάμεις, 2 από Σώματα Ασφαλείας και 8 πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τηρήθηκαν όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποφυγή και περιορισμό της διάδοσης του COVID-19.

Σχετικά Άρθρα