Ενέργειες σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος

Ενέργειες σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος

Όμως το αναπάντεχο μπορεί να σου συμβεί πολύ ξαφνικά είτε είναι δικό σου λάθος είτε κάποιου άλλου. Σε μία τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να διατηρήσεις όσο γίνεται την ψυχραιμία σου προκειμένου να διευθετήσεις με τον καλύτερο τρόπο την κατάσταση.

Ποιες είναι, λοιπόν, οι ενέργειες που πρέπει να κάνεις σε περίπτωση ενός τροχαίου ατυχήματος;

Τι κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος;

Σταμάτησε στον τόπο του ατυχήματος αφού λάβεις τα απαραίτητα μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας.

Κάλεσε την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή (Τροχαία) προκειμένου να επιληφθεί του ατυχήματος και να γίνει η καταγραφή του στο βιβλίο συμβάντων. Η καταγραφή του συμβάντος ενισχύει τη θέση σου προς τις ασφαλιστικές εταιρείες και τη διεκδίκηση αποζημίωσης.

Τέλος, κάλεσε τη Φροντίδα Ατυχήματος.

Πώς με βοηθά η Φροντίδα Ατυχήματος;

Συνεργάτης της εταιρείας έρχεται στον τόπο του ατυχήματος και αναλαμβάνει να σε καθοδηγήσει και να συμπληρώσει τα απαραίτητα έντυπα. Επίσης πρότεινε στους άλλους εμπλεκόμενους να καλέσουν τη δική τους Φροντίδα Ατυχήματος.

Έτσι διασφαλίζεις ότι θα δηλωθεί το συμβάν και στις άλλες εμπλεκόμενες εταιρίες ώστε να κάνουν τον μεταξύ τους διακανονισμό χωρίς να περιμένουν τους πελάτες τους αν και πότε θα συμπληρώσουν δήλωση (ή ακόμα χειρότερα αν κάνει αρνητική δήλωση ενώ έφταιγε).

Τι θα συμβεί αν δεν καλέσω τη Φροντίδα Ατυχήματος;

Εάν δεν κάλεσες τη Φροντίδα Ατυχήματος (δε σου το προτείνουμε!) θα πρέπει:

Να συμπληρώσεις το έντυπο του Φιλικού Διακανονισμού και να το συνυπογράψετε. Αυτό είναι σημαντικό να γίνει για να υπάρχει ενυπόγραφη δήλωση του άλλου εμπλεκόμενου οδηγούσε περίπτωση που στη συνέχεια δεν κάνει δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρεία.

Να γνωστοποιήσεις το ατύχημα στην ασφαλιστική σου εταιρεία μέσα σε οκτώ εργάσιμες ημέρες, όπως προβλέπει ο Νόμος.

Να τραβήξεις φωτογραφίες των εμπλεκόμενων οχημάτων και του τόπου του ατυχήματος με κινητό τηλέφωνο ή φωτογραφική μηχανή.

Τι ισχύει για τον Φιλικό Διακανονισμό;

Στην περίπτωση που οι εταιρείες δεν συμμετέχουν στο Φιλικό Διακανονισμό και δεν μπορείς να υπογράψεις τη Φιλική Δήλωση, φρόντισε να συμπληρωθεί από τον άλλο οδηγό, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

Τι πρέπει να προσέξεις κατά την καταγραφή του ατυχήματος;

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να φροντίσεις για την καταγραφή:

Του αριθμού κυκλοφορίας του άλλου οχήματος που εμπλέκεται στο ατύχημα.

Της ασφαλιστικής του εταιρείας.

Των στοιχείων ταυτότητας ή άλλων χρήσιμων στοιχείων του άλλου οδηγού/ ιδιοκτήτη.

Τα στοιχεία τυχόν μαρτύρων που παρευρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος ή οποιαδήποτε στοιχεία μπορείς (όπως φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, αριθμό κυκλοφορίας, τύπο και χρώμα οχήματος κ.α.), όσων εγκαταλείπουν τον τόπο του ατυχήματος.

Εάν υπάρχει τραυματισμός, φρόντισε να παρασχεθεί άμεσα η αναγκαία βοήθεια, ειδοποίησε άμεσα την πλησιέστερη αστυνομική αρχή και παράμεινε στον τόπο του ατυχήματος έως ότου φθάσουν εκεί οι αρμόδιες αρχές.

Σε περίπτωση μόνον υλικών ζημιών και όταν ο ζημιωθείς δεν είναι παρών, πρέπει μέσα σε 24 ώρες να τον ενημερώσεις για όλες τις σχετικές πληροφορίες με τον πιο κατάλληλο τρόπο ή μέσω του πλησιέστερου Αστυνομικού Τμήματος.

Να εμποδίσεις οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων (μετακίνηση οχημάτων, εξαρτημάτων κ.α.) στον τόπο του ατυχήματος, που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της Αστυνομίας.

Ευχόμαστε να μην έρθεις ποτέ σε μία τέτοια κατάσταση. Εάν όμως εμπλακείς σε κάποιο ατύχημα, τότε διατήρησε την ψυχραιμία σου και να έχεις στο μυαλό σου τις ενέργειες που πρέπει να κάνεις για να γίνουν όλα ευκολότερα.

insurancemarket.gr

Σχετικά Άρθρα