Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στο Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ)

Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στο Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ)

Την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος επισκέφθηκε την έδρα του Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ) στο Στρατόπεδο «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΝΣΚΗ» στην Νέα Πέραμο Αττικής, όπου συνεχάρη το προσωπικό του για την επιτυχή ολοκλήρωση της ΝΑΤΟικής αξιολόγησης, που πραγματοποιήθηκε από 29 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2021 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ).

Το ΕΤΑ, αξιολογήθηκε από το Στρατηγείο Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (NATO Special Operations HQ) του ΝΑΤΟ ως «Ετοιμοπόλεμο» (Combat Ready) με επίδοση «Exceptional» και ευμενέστατα σχόλια. Η εν λόγω διάκριση, πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο της Μονάδας και αντανακλά τον επαγγελματισμό, την συνέπεια και την προσήλωση στην αποστολή που διέπει το προσωπικό του.

Το ανωτέρω άριστο αποτέλεσμα, οφείλεται στο έμπειρο προσωπικό που στελεχώνει το ΕΤΑ, στο Πνεύμα Μονάδας, αλλά και στην ιδιαίτερη νοοτροπία που παραδοσιακά καλλιεργείται στα στελέχη του, μέσα από τη σκληρή εκπαίδευση. Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε σταδιακά, συνεπικουρούμενη από την συντονισμένη και σθεναρή υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα επέφεραν τον Απρίλιο του 2019 την επιβεβλημένη αναδιοργάνωση του ΕΤΑ σε Χερσαία Τακτική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Land Task Group – SOLTG) κατά τα Συμμαχικά πρότυπα. Η στελέχωση και ο εξοπλισμός με πρωτόγνωρα για τα ελληνικά δεδομένα υλικά και μέσα έγιναν μεθοδικά και στοχευμένα, με σκοπό την απόκτηση των επιθυμητών επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Οι αξιολογήσεις που προηγήθηκαν, τηρήθηκαν με συνέπεια ως προς το τεθέν χρονοδιάγραμμα. Η προσεκτική εξέταση των ενδεικτών επιθεώρησης, που καλύπτουν λεπτομερώς και σε βάθος όλα τα υπό εξέταση πεδία, κατέδειξαν τις όποιες ελλείψεις και κενά, οι οποίες αποκαταστάθηκαν ταχύτατα. Η Εθνική Αξιολόγηση που διεξήχθη το Νοέμβριο του 2020, αλλά και οι δράσεις που ακολούθησαν, συνετέλεσαν ώστε συγκεκριμένοι τομείς να βελτιωθούν πέραν των αρχικών προσδοκιών.

Το αποτέλεσμα της ΝΑΤΟικής αξιολόγησης, ήλθε ως αναμενόμενη συνέχεια των όσων προηγήθηκαν και το ΕΤΑ απέδειξε περίτρανα και ηχηρά, πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, ότι δύναται να αναλάβει και να εκτελέσει υποδειγματικά, όλο το εύρος των αποστολών που θα του ανατεθούν.

Το επίτευγμα του ΕΤΑ, καταδεικνύει τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη συγκέντρωση του συνόλου των Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (Ε.Δ – ΔΕΕ) υπό μία ενιαία και ισχυρή διοίκηση. Στην προκειμένη περίπτωση η νεοσύστατη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) με τις κατευθύνσεις του ΓΕΕΘΑ εφαρμόζοντας ένα ευέλικτο σύστημα Διοίκησης & Ελέγχου και εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε πόρους, πέτυχε την ταχεία πρόοδο και αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Μονάδας με βάση τους τεθέντες στόχους.

Το ΕΤΑ πλέον, λειτουργώντας ως πρότυπο για το σύνολο των Ε.Δ, αποδεικνύει ότι η δημιουργία σύγχρονων και αποτελεσματικών ΔΕΕ είναι εφικτή, «χαράσσει» το δρόμο και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις, λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές της Εθνικής μας Ισχύος, παρέχοντας όποτε απαιτείται, μία αξιόπιστη επιλογή για την προάσπιση των Εθνικών Συμφερόντων.

Σχετικά Άρθρα