Κατανοώντας την Αυτοπροστασία

Κατανοώντας την Αυτοπροστασία

Η σωστή κατανόηση του όρου “Αυτοπροστασία” και των κανόνων που τον διέπουν, συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην βελτίωση της ασφάλειάς μας. Ο όρος αυτοπροστασία περικλείει όλες τις πράξεις που λαμβάνουν μέτρα για την αύξηση του βαθμού ασφάλειας, είτε αναφερόμαστε στο σπίτι, είτε στο δρόμο είτε σε οποιοδήποτε άλλο χώρο.

Πολλοί χρησιμοποιούν τον όρο «Αυτοπροστασία», αλλά λίγοι κατανοούν τί ακριβώς σημαίνει.

Η έλλειψη πληροφοριών και οδηγιών για το τι μπορεί να κάνει κανείς πριν φθάσει σε πολύ δύσκολη κατάσταση και ποιες είναι οι συνέπειες αφού έχει φθάσει εκεί είναι πολύ μεγάλη.

Όλοι γνωρίζουμε ότι το απρόβλεπτο καραδοκεί σε κάθε στιγμή της ζωής μας καθώς η βία δεν εμφανίζεται μόνη της αλλά πάντα υπάρχει κάτι ή κάποιος που την προκάλεσε.

Η Αυτοπροστασία στην πράξη

Χρειάζεται χρόνος, προσπάθεια και δράση για να εξελιχθεί μια κατάσταση σε βίαιη.

Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά όσες πληροφορίες παρέχουμε, πρέπει να ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ τι εμπλέκεται στη πράξη της βίας γενικότερα. Με την έννοια «κατανόηση» δεν εννοούμε να κάνουμε αυτό που νομίζουμε.

Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ της γνώσης και της κατανόησης. Οι παράγοντες που συμβάλλουν στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει μέρος η βία είναι πολλοί.

Πολλές φορές υπάρχουν φαινομενικά «κανονικές» περιστάσεις που πίσω από αυτές κρύβονται άλλα πράγματα. Κι ενώ εμείς έχουμε την εντύπωση ότι γνωρίζουμε τι συμβαίνει, στην πραγματικότητα μπορεί να μην πηγαίνει καν το μυαλό μας.  Και στο σημείο αυτό, είναι που τα σήματα κινδύνου παρερμηνεύονται.

Ποια είναι τα σήματα κινδύνου 

Οι συμπεριφορές που δεν επιφέρουν δυσάρεστες συνέπειες υπό κανονικές συνθήκες και που οδηγούν σε άσχημες καταστάσεις υπό άλλες συνθήκες.

Αυτός είναι ένας λόγος που η βία μπορεί να προκαλέσει απρόσμενο σοκ. Μπορεί να έχουμε κάνει κάτι πολλές φορές χωρίς αυτό να έχει προκαλέσει βίαιες αντιδράσεις.

Η κύρια αιτία του διαφορετικού αποτελέσματος είναι η προσθήκη άλλων παραγόντων– δηλαδή η προσθήκη ενός βίαιου ανθρώπου που η συμπεριφορά του το δείχνει ξεκάθαρα.   Όταν συνδυάζονται αυτά τα δύο στοιχεία, τα αποτελέσματα είναι σχεδόν πάντα εκρηκτικά. Αναγνωρίζοντας αυτούς τους «άλλους» παράγοντες – και κατ’ επέκταση γνωρίζοντας πότε ΔΕΝ πρέπει να κάνουμε ορισμένα πράγματα πιέζοντας την κατάσταση, αποτελεί βασικό στοιχείο για να αποφύγουμε τα χειρότερα.

Σχετικά Άρθρα