ΚΕΣΑΝ: «Το Σπίτι των Παιδιών» – Πρόγραμμα αντιμετώπισης της παιδικής επιθετικότητας από τους δασκάλους

ΚΕΣΑΝ: «Το Σπίτι των Παιδιών» – Πρόγραμμα αντιμετώπισης της παιδικής επιθετικότητας από τους δασκάλους

Το ΚΕΣΑΝ – Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας (Κ.Π. ΟΚΑΝΑ),  σε συνεργασία με την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 7ης Ενότητας ΠΕ 70 των Σχολικών Μονάδων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Κρήτης προγραμματίζουν την υλοποίηση 5/μηνης επιμορφωτικής δράσης για εκπαιδευτικούς  της Γ΄και Δ’ τάξης,  δημοτικών σχολείων της 7ης Ενότητας, με σκοπό την απόκτηση διδακτικής επάρκειας και ετοιμότητας στη συστηματική εφαρμογήπρογράμματος  πρόληψης  της επιθετικότητας και  προαγωγής  της ψυχοκοινωνικής υγείας  των μαθητών/τριών  τους.

Τα τελευταία χρόνια οι δομές κοινωνικής και ψυχικής υγείας γίνονται αποδέκτες αιτημάτων από το χώρο όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της επιθετικότητας στο χώρο του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί αγωνιώντας για φαινόμενο αυτό,  εκφράζουν συχνά την ανάγκη υποστήριξής τους  για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.

Είναι γνωστό, από τη βιβλιογραφία, ότι η επιθετικότητα επηρεάζει αρνητικά και επιβαρύνει συναισθηματικά τους μαθητές (αρνητική εικόνα εαυτού, συναισθηματική ανασφάλεια, δυσκολία στη διαδικασία κοινωνικότητας).

Το «Σπίτι των Παιδιών» είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παιδικής επιθετικότητας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο  υλοποίησης των  «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων».

Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει:

  1. Βιωματική  εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, σε τρείς συναντήσεις, συνολικής διάρκειας έξι (6 ωρών):

1η συνάντηση:   9 Δεκέμβριου 2021, ώρα: 17:00-19:00.
2η συνάντηση: 16 Δεκέμβριου 2021, ώρα: 17:00-19:00.
3η συνάντηση: 20 Ιανουαρίου 2022, ώρα: 17:00-19:00.

Χώρος συναντήσεων: 30ο  Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου (Πυράνθου 44).

  1. Εφαρμογή του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς στην τάξη, κατά τους μήνες Φεβρουάριο έως και Απρίλιο 2022.
  1. Υποστήριξη/ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών κατά την εφαρμογή του προγράμματος. Θα υλοποιηθούν τρεις (3) μηνιαίες υποστηρικτικές/ ανατροφοδοτικές συναντήσεις, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις βέλτιστης εφαρμογής του προγράμματος, κατά τις ημερομηνίες:

1η συνάντηση: 24 Φεβρουαρίου 2022, ώρα: 17:00-19:00.
2η συνάντηση: 24 Μαρτίου 2022, ώρα: 17:00-19:00.
3η συνάντηση: 14 Απριλίου 2022, ώρα: 17:00-19:00.

  1. Συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με στόχο την ενημέρωση των γονέων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τη δική τους συμμετοχή σε αυτό, μέσω εργασιών που θα έχουν στο σπίτι από το παιδί τους.
    Μάλιστα, προβλέπεται να συγκροτηθεί μια (1) Ομάδα Γονέων από ενδιαφερόμενους γονείς μαθητών των τμημάτων που εφαρμόζουν το πρόγραμμα,  το χρονικό διάστημα: Φεβρουάριος – Ιούνιος 2020. (Διάρκεια: οκτώ (8) έως δέκα (10) συναντήσεις, μια (1) συνάντηση ανά δεκαπέντε (15) ημέρες).
  2. Αξιολόγηση του προγράμματος.
    Μια (1) συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς (Ιούνιος 2022).
  3. Δημοσιοποίηση του προγράμματος με τρόπο που θα συναποφασιστεί με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς (Ιούνιος 2022).

Στους συμμετέχοντες/χουσες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Ο αριθμός συμμετεχόντων/χουσών εκπαιδευτικών είναι είκοσι (20).

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα διεξαχθούν δια ζώσης, με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων (τήρηση αποστάσεων – χρήσης μάσκας, συμμετοχή εμβολιασμένων εκπαιδευτικών).

 

Σχετικά Άρθρα