Οι κανόνες για νόμιμη κατοχή καραμπίνας και τα βήματα για έκδοση άδειας

Οι κανόνες για νόμιμη κατοχή καραμπίνας και τα βήματα για έκδοση άδειας
Σε καμία περίπτωση δεν μετακινούμαστε – ούτε δίνουμε κυνηγετικό όπλο για να το μεταφέρει τρίτος – χωρίς να συνοδεύεται το όπλο από την Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου.

Σε κάθε περίπτωση που μετακινούμαστε μεταφέροντας μαζί μας το κυνηγετικό όπλο – χωρίς καμία εξαίρεση – πρέπει να έχουμε την Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου που έχει εκδοθεί γι αυτό το συγκεκριμένο όπλο.

Το κυνηγετικό όπλο παραχωρείται σε τρίτο άτομο – συνοδευόμενο πάντα από την Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που το άτομο αυτό διαθέτει νόμιμη άδεια θήρας.

Η Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου ισχύει για χρονικό διάστημα 10 ετών από την Ημερομηνία Έκδοσής της, και μετά την πάροδο των 10 ετών χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ανανέωση.

Εκδίδουμε την Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου από το Αστυνομικό Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής μόνιμης κατοικίας σας.

Τα βήματα για νόμιμη έκδοση Άδειας Αγοράς Κυνηγετικού Όπλου

1. Κάνουμε αίτηση στο Αστυνομικό Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής μας για να μας χορηγηθεί πρώτα η Άδεια Αγοράς Κυνηγετικού Όπλου. Θα μας ζητήσουν:

– αστυνομική ταυτότητα
– πιστοποιητικό από Ψυχίατρο και Παθολόγο.

Όταν προσκομίσουμε τα παραπάνω το Α.Τ. εκδίδει το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου μας τύπου Α. Μπορεί να περιμένουμε μερικές ημέρες γι αυτό.

2. Έπειτα εκδίδεται η Άδεια Αγοράς Κυνηγετικού Όπλου, όπου μας καλούν ή συνεννοούμαστε για να την παραλάβουμε και έπειτα πηγαίνουμε στο κατάστημα για την αγορά κυνηγετικού όπλου (ή σε ιδιώτη αν πρόκειται για μεταχειρισμένο).

3. Αγοράζουμε με την Άδεια Αγοράς το όπλο που μας αρέσει και μαζί με το όπλο και όλα τα έγγραφα πηγαίνουμε πίσω στο Αστυνομικό Τμήμα για να υποβάλουμε:

α. Δύο φωτογραφίες

β. Την Άδεια Αγοράς Κυνηγετικού Όπλου

γ. Το Τιμολόγιο Αγοράς του Κυνηγετικού Όπλου (ή – σε περίπτωση που το όπλο αγοράστηκε μεταχειρισμένο – σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Πωλητή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και την προηγούμενη Άδεια Κατοχής του όπλου)

δ. Παράβολο 3€ το οποίο πληρώνουμε/εκτυπώνουμε online. Μας δίνουν συγκεκριμένο κωδικό από το Α.Τ. γι αυτό το σκοπό.

Μετά από μερικές ημέρες, πάντα σύμφωνα με οδηγίες που θα λάβουμε από το Α.Τ., παραλαμβάνουμε την Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου.

Δεν απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό και αντίγραφο ποινικού μητρώου για τη χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εφοδιασθεί με άδεια κατοχής άλλου κυνηγετικού όπλου και δεν έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας αυτής.

Όταν έχουμε λοιπόν την Άδεια Κατοχής σημαίνει ότι έχουμε την άδεια να το κατέχουμε. Όχι να το κυκλοφορούμε και να το χρησιμοποιούμε όπου θέλουμε, και όπως θέλουμε (Οπλοφορία). Σημαίνει ότι πρέπει να το έχουμε πολύ καλά προσεγμένο, ώστε μόνο εμείς οι ίδιοι να έχουμε πρόσβαση σε αυτό και να παραμένει αποθηκευμένο στην θήκη του.

Επόμενο βήμα; Εγγραφή σε σκοπευτικό σύλλογο. Ένα όπλο στην θήκη του, ή μέσα στην ντουλάπα, είναι ένα άχρηστο και επικίνδυνο όπλο. Σε έναν σκοπευτικό σύλλογο θα ξεκινήσουμε από το μηδέν, και ο κατάλληλος εκπαιδευτής θα μας εξοικειώσει με την ασφάλεια καταρχάς, και έπειτα με την χρήση του όπλου.

 huffingtonpost.gr  

Σχετικά Άρθρα