Πίνακες Υπεραρίθμων και Απορριπτέων Υποψηφίων ΟΒΑ της ΠΑ έτους 2021

Πίνακες Υπεραρίθμων και Απορριπτέων Υποψηφίων ΟΒΑ της ΠΑ έτους 2021

Κοινοποιούνται οι πίνακες Υπεραρίθμων και Απορριπτέων υποψηφίων ΟΒΑ της
ΠΑ έτους 2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται αν
περιλαμβάνονται στους ανωτέρω πίνακες πληκτρολογώντας Ctrl και F και τον
Στρατιωτικό τους Αριθμό [ΑΣΥ (κενό) ΣΜ (κενό) ΚΛΑΣΗ] π.χ. Ctrl F 254
3250 2018.

Σχετικά Άρθρα