Παραθερισμός στα ΚΕΔΑ της ΠΑ Έτους 2024 (Αρχικές Καταστάσεις Δικαιούχων Παραθερισμού)