Προστατευθείτε από θυελλώδεις ανέμους

Προστατευθείτε από θυελλώδεις ανέμους

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

-Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

-Στερεώστε τυχόν διαφημιστικές πινακίδες που έχετε αναρτήσει

-Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

-Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές

-Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές όπου υπάρχουν αντικείμενα όπως γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ., τα οποία μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος.

Σχετικά Άρθρα