Πρώτο ενημερωτικό δελτίο ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ 2024 ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα

Πρώτο ενημερωτικό δελτίο ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ 2024 ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα

1.  Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα. Το έργο αυτό ήταν αποτέλεσμα συνολικής δουλειάς τόσο από το Τμήμα ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ όσο και από τις επιτροπές οι οποίες συστήθηκαν για το σκοπό αυτό.

2. Υποβλήθηκαν συνολικά 1.218 αιτήσεις. Από αυτές εγκρίθηκαν 1.164 και 54 απορρίφθηκαν λόγω εσφαλμένης διαδικτυακής υποβολής.

3. Οι 605 ήταν διαδικτυακές και οι 613 χειρόγραφες, από τις οποίες οι 518 κατατέθηκαν στο γραφείο του ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ και οι 95 ταχυδρομικά.

4. Καθόλη την διάρκεια της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων τα Μέλη μας επέδειξαν κατανόηση στο μεγάλο φόρτο της αρμόδιας επιτροπής Παραλαβής Αιτήσεων και ευχαριστούμε θερμά για αυτό.

5. Ο όγκος των αιτήσεων και για φέτος ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Στην αντίστοιχη περίοδο 2022 είχαν κατατεθεί 1.076 αιτήσεις, ενώ πέρυσι (2023) κατατέθηκαν 1.086.

6. Στα Μέλη μας με πιστοποιημένες αναπηρίες αναγνωρίζονται και λαμβάνονται υπόψιν οι αντικειμενικές τους δυσκολίες. Τα προβλήματα της υγείας τους είναι κατανοητά και σεβαστά. Όμως συμβαίνει το εξής:
α.  Το 85% από τους Ειδικής Κατηγορίας
(ΑΜΕΑ,     Πολύτεκνες     Οικογένειες,
Μονογονεϊκές Οικογένειες) είναι ΑΜΕΑ.
β.  Από τους ΑΜΕΑ μεγάλος αριθμός επιθυμεί να παραθερίσει σε περιόδους υψηλής ζήτησης (4η, 5η, 6η, 7η, 8η και 9η Σειρά) και αυτό είναι κατανοητό και σεβαστό.
γ.  Δυστυχώς, οι θέσεις της ΕΑΑΣ που αναλογούν για τους Ειδικής Κατηγορίας για τις συγκεκριμένες παραπάνω περιόδους, είναι μόνον 35 και οι αιτούντες που ανήκουν στην Ειδική Κατηγορία είναι 115. Αυτό σημαίνει ότι ένα ποσοστό τις τάξης 65% με 70% δυστυχώς δεν θα ικανοποιηθούν, καθόσον οι θέσεις της ΕΑΑΣ δεν επαρκούν.

7. Μέχρι και στις 14 Μάϊου 2024 έχει υποβληθεί μία (1) ένσταση, η οποία κατόπιν εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή κρίθηκε βάσιμη.

8. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι:
α. Όπως όλες οι προηγούμενες, έτσι και η  φετινή ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων ελέγχθηκε διεξοδικά από τη συγκροτηθείσα Επιτροπή Παρακολούθησης ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ η οποία τέθηκε σε διαβούλευση στο ΔΣ/ΕΑΑΣ και εγκρίθηκε από αυτό.
β.  Παράλληλα γίνεται προεργασία ώστε να εκδοθεί στο άμεσο μέλλον και ο Κανονισμός ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ, ο οποίος θα τεθεί προς διαβούλευση και εφόσον εγκριθεί από το ΔΣ/ΕΑΑΣ θα αποσταλεί στα Παραρτήματα της ΕΑΑΣ και θα έχει ισχύ για όλα τα Μέλη ΕΑΑΣ της επικράτειας.
γ. Όλα τα Μέλη της ΕΑΑΣ είμαστε δεσμευμένοι στην τήρηση των αποφάσεων του ΔΣ/ΕΑΑΣ. Οι αποφάσεις των ΔΣ ΝΠΔΔ, όπως είναι η ΕΑΑΣ, οι οποίες αφορούν τα Μέλη τους, έχουν την ισχύ νόμου. Φυσικά, όσοι νιώθουν ότι αδικούνται μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους, λογικά και τεκμηριωμένα, στη γραμματεία της ΕΑΑΣ. Πριν γίνει όμως αυτό και σε ότι αφορά σε θέματα των ΚΑΑΥ, το Τμήμα μας δέχεται, ακόμα και τηλεφωνικά ή δια ζώσης, τις όποιες διαμαρτυρίες και είναι στη διάθεση όλων των Μελών μας να αποκαταστήσουμε τυχόν εκ παραδρομής  λάθη ή παραλείψεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Ιεραρχία της ΕΑΑΣ και ο Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ, είναι πρόθυμοι να ακούσουν και να επιλύσουν κατά το δυνατόν τα προβλήματα όλων μας.

9.    Ήδη το Τμήμα, αρχής γινομένης το 2022, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να εκδίδει η οποία και θα συνεχιστεί, ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σε όλες τις παραθεριστικές σειρές, ενημερωτικά δελτία, γνωστοποιώντας στα Μέλη μας τα σημαντικά συμβάντα και γεγονότα του ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα.

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας Στη διάθεση όλων των Μελών μας σε ότι αφορά τα ΚΑΑΥ

Ανθστής (ΠΒ) Κωνσταντίνος Μπαρέκας
Επχίας (ΠΖ) Φερτάκης Γεώργιος

Email.: kaayeaas@gmail.com.

Τηλέφωνο     Γραφείου:     210-3621201

(καθημερινά πλην Σαββάτου, Κυριακής και Επισήμων Αργιών. Ωράριο: 09:00 έως 13:30).
Διεύθυνση Γραφείου: Χαρ. Τρικούπη 18Α, Αθήνα 106 79, 1ος όροφος, (καθημερινά πλην Σαββάτου, Κυριακής και Επισήμων Αργιών. Ωράριο: 09:00 έως 13:30).

Viber: 6936544002 (καθημερινά πλην Σαββάτου, Κυριακής και Επισήμων Αργιών. Ωράριο: 09:00 έως 13:30).

Σχετικά Άρθρα