Συλλογή Ειδών Α΄ Ανάγκης για την Θεσσαλία από την Ε.Π.Λ.Σ. Δυτικής Κρήτης