Τελετές Ορκωμοσίας Νεοσύλλεκτων Οπλιτών Θητείας της 2021 Ε΄ ΕΣΣΟ