Τριμερές Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της παιδικής προστασίας

Τριμερές Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της παιδικής προστασίας

H Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) μέσω της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, υπέγραψαν την Τρίτη, 9 Απριλίου, Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό να συντονίσουν τις δυνάμεις τους στον τομέα της παιδικής προστασίας, με έμφαση στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό.

To αντικείμενο του Μνημονίου στοχεύει στη διαμόρφωση πλαισίου διεπιστημονικής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Κεντρικός στόχος είναι η ερευνητική καταγραφή, η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών στον τομέα παιδικής προστασίας και η περαιτέρω ανταλλαγή πρακτικών και τεχνογνωσίας των φορέων στον τομέα της παιδικής προστασίας, με έμφαση στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό. Σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο του Μνημονίου αποτελεί επίσης η δημιουργία ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών εξειδικευμένου στην παιδική προστασία, καθώς και η υποστήριξη για την καθιέρωση οδών που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για νέους πρόσφυγες και μετανάστες.

Ο Γενικός Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, κ. Ηρακλής Μοσκώφ, ανέφερε ότι το Μνημόνιο στοχεύει στην ανάδειξη των καλύτερων πολιτικών και πρακτικών της παιδικής προστασίας, που προωθούν την κοινωνική κινητικότητα και την κοινωνική αλλαγή και φιλοδοξεί να ενώσει όλο και μεγαλύτερο αριθμό ειδικών από διαφορετικά επιστημονικά πεδία για την προαγωγή της παιδικής προστασίας, αναδεικνύοντας πτυχές που έως τώρα δεν είναι τόσο ορατές και χρήζουν την πλήρη προσοχή μας.

Η Αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, κ. Μaria Clara Martin τόνισε πόσο σημαντικές είναι οι συνέργειες για την προστασία των παιδιών, δίνοντας έμφαση στον ρόλο της ακαδημαϊκής κοινότητας και των Πανεπιστημίων, τα οποία διαθέτουν επιστημοσύνη,  τεχνογνωσία, και ερευνητική ικανότητα που μπορούν να αξιοποιηθούν  προς όφελος των παιδιών προσφύγων. Στη δε πρόταση του Πρύτανη του ΠΑΔΑ για την από κοινού υλοποίηση σχετικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, δράση που αποτυπώνεται και στο Μνημόνιο, η κ. Martin επιβεβαίωσε τη θετική στάση και στήριξη της Ύπατης Αρμοστείας.

 
Φωτογραφίες: Ευτυχία Περιβολάρη 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο έχει μείζονα σημασία για το ΠΑΔΑ, καθώς αποσκοπεί στην παιδική προστασία, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την προαγωγή της ατομικής και κοινωνικής ευημερίας, διότι υπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, επισημαίνοντας ότι η πρακτική λειτουργίας του Ιδρύματος, είναι ανθρωποκεντρική με άξονες τη μηδενική ανοχή σε οποιουδήποτε είδους διάκριση, τη συμπερίληψη και τον πλουραλισμό. O Πρύτανης του ΠΑΔΑ αναφερόμενος στο σημαντικό έργο της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, σημείωσε ότι οι ενέργειες του Γενικού Γραμματέα Ηρακλή Μοσκώφ, έχουν αναβαθμίσει τις πολιτικές Ασύλου της χώρας μας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, καθηγητής Βασίλειος Ιωακειμίδης, που υπήρξε από τους πρωτεργάτες του Μνημονίου, σημείωσε ότι το εν λόγω μνημόνιο αποτελεί την κατάληξη πολύχρονης συνεργασίας, που επισφραγίζεται με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο με σκοπό την εμβάθυνση και τη διεύρυνσή της, υπογραμμίζοντας την καταλληλότητα του Πανεπιστημίου ως προνομιακού χώρου για την ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, καθώς αποτελεί τον κατεξοχήν μηχανισμό κοινωνικής κινητικότητας, έναν θεσμό που περιβάλλεται διαχρονικά με εμπιστοσύνη από την ελληνική κοινωνία και πρωτίστως χώρο ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών.

Στην τελετή υπογραφής παραβρέθηκαν, επίσης, η Υπεύθυνη Παιδικής Προστασίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, κ. Δώρα Τσοβίλη και ο κ. Άλκης Σουλιώτης, Συνεργάτης της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, ο οποίος συνδράμει τη Γραμματεία στο συντονισμό του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης (ΕΜΕΑ). Ο ΕΜΕΑ, που αποτελεί ορόσημο και καινοτόμο έργο στην παιδική προστασία, έχει ήδη διακριθεί ως καλή πρακτική στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Πρόσφυγες 2023 και έχει λάβει Ευρωπαϊκό Βραβείο Πρόληψης του Εγκλήματος, θα αποτελέσει κομβικό πεδίο αυτής της διεπιστημονικής συνεργασίας.

Σχετικά Άρθρα