ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πως επιλέγουν οι κλέφτες τα σπίτια

Οι κλέφτες οι οποίοι βάζουν στο στόχαστρο σπίτια, έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα που προσέχουν. Ακολουθούν ορισμένες συνήθειες που μπορεί να έχετε και οι οποίες προδίδουν ότι το…
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Υποχρεώσεις Εργοδότη για Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας και Παρενόχλησης

Κάθε εργοδότης ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενου προσωπικού, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν συγκεκριμένα…
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το έγκλημα της ληστείας

Το έγκλημα της ληστείας αναφέρεται στο άρθρο 380 του Ποινικού Κώδικα και αποτελεί, ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα καθώς ο δράστης της δείχνει χαρακτήρα βίαιο, παράνομο και μη…
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Απόφαση Αρ. Πάγου- Πότε οι ασφαλιστικές εταιρείες νόμιμα δεν καλύπτουν κλοπή αυτοκινήτου

Οι ασφαλιστικές εταιρείες νόμιμα δεν καλύπτουν τον κίνδυνο ολικής ή μερικής κλοπής αυτοκινήτου που είναι ασφαλισμένο για κλοπή, στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του…
Μενού